torsdag 28. august 2008

Blog candy

Caroline har blog candy. :D :D
du kan vere heldi å vinne ditta stempelet her. :)

kva du må gjere for å bli med i candyen som slutte 1.september står i bloggen til Caroline. :)

Alle stempla mine
Her kjem ei oversikt over alle stempla mine, tok litt tid å få samla alle på ark.
litt rotete, men blei litt lei av å stemple opp alle.
men no er alle på papir og de er litt enklare å sjå kva ein har.
neste steg er å få samla dei i kategoria, men det får heller bli ein annan gong.

Bursdagskort

Vennskapskort

Bursdagskort

Eg har fått så mange fine stempel no i de siste så dei må prøvast. :) va veldi kjekt me ein litt annan type stempel. :)

vennskapskort

Eg har fått award. :)

Eg har fått en award av Ruth :DDet er noen regler for denne "awarden" / There are some rules for this award:
1. The winner can put the logo on her blog.
2. Link the person you received your award from.
3. Nominate at least 7 other blogs.
4. Put links of those blogs on yours.
5. Leave a message on the blogs of the girls/boys you’ve nominated.

humhm, så va de det å plukke ut 7 da.

1. Beata ewa
2. Johanna
3. Unni
4. Elina
5. Camilla
6. Ellen
7. Anita

:)