lørdag 9. august 2008

Publisert. :D :D

Eg har blitt publisert for alle fyrste gong. :D
i nyaste eit trykk har eg fått med eit kort. :D
Eit 50 års kort..

Ingen kommentarer: